ŠALEŠKO-SAVINJSKI SINDIKATI
Prešernova cesta 1
3320 Velenje
Skrajšan naziv: ŠSS

Telefon: 03 / 898-27-50
GSM: 041 / 738-141
E-mail: salesko.savinjski.sindikati@gmail.com
Šaleško-savinjski Sindikati

Sekretarka: Nada Pritržnik
Tajništvo: Mojca Rotovnik
Odvetnik: Miran Jeromel


CILJI ŠSS:


  • zagotavljanje brezplačne pravne pomoči članom (od pravnega nasveta do zastopanja pred sodišči);
  • zagotavljanje ter ohranjanje visokega standarda pravne in socialne varnosti vseh naših članic in članov;
  • zagotavljanje stalne strokovne in akcijske pomoči sindikatom v podjetjih oz. vsem sindikalnim funkcionarjem in zaupnikom;
  • preventivno delovanje ter preprečevanje morebitnih kolektivnih in individualnih sporov v podjetjih;
  • dvig ravni strokovne ter akcijske usposobljenosti vseh naših funkcionarjev in zaupnikov;
  • povečanje vpliva sindikatov in uveljavljanje interesov naših članov na oblikovanje ter sprejemanje ključnih poslovnih ciljev podjetij, od katerih je odvisen njihov prihodnji razvoj in razvoj kvalitetnih zaposlitev;
  • prilagoditev organiziranosti in delovanja ŠSS novim razmeram (zakonskim in drugim zahtevam);
  • zagotavljanje javnosti delovanja ŠSS in povečanje prepoznavnosti, predvsem v Šaleški in Savinjski dolini;
  • izboljševanje informiranja ter komuniciranja;
  • povečanje števila naših članov.